Sisältöön »

Tältä sivulta voit lukea uusimmat kuulumisemme ja ajankohtaisimmat uutiset. 

 

Artikkelit

Itsenäisyyspäivän kunniaksi otteita TEMin toimialaraportista 2022:1: Biokaasun asema ja merkitys tulevaisuudessa

05.12.2022

Itsenäisyyspäivän kunniaksi otteita TEMin toimialaraportista 2022:1: Biokaasun asema ja merkitys tulevaisuudessa

"Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomelle on laadittu kansallinen biokaasuohjelma. Ohjelmalla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä.

Biokaasun painoarvoa lisää, että vaikeasti prosessoitavien jakeiden käsittely biokaasuteknologialla saattaa olla ympäristön kannalta ainoa käyttökelpoinen teknologia ja ratkaisu jäteongelmien hoitoon tulevaisuudessa.

  • Samalla voidaan parantaa huoltovarmuutta
  • lisätä energiaomavaraisuutta
  • luoda työpaikkoja maaseudulle ja
  • edistää kiertotaloutta.
  • Lisäksi merkittävä määrä liikenteen energiasta olisi tuotettavissa ilman vaikutusta ruokahuoltoon.

Biokaasuteknologian hyödyntäminen on kaiken kaikkiaan ollut Suomessa toistaiseksi melko vähäistä, mutta kiinnostus teknologiaa kohtaan on voimistunut viime vuosina erityisesti kiristyneiden ympäristönormien ja jätehuoltomääräysten sekä uusiutuvan energian ja liikenteen biopolttoaineiden edistämistavoitteiden myötä.

  • Mahdollisuudet teknologiseen kehitykseen, uuteen yritystoimintaan sekä työpaikkojen ja vientimahdollisuuksien lisääntymiseen ovat tällä alalla merkittävät, mutta niitä on toistaiseksi hyödynnetty vasta luvattoman vähän.
  • Vaikka biokaasun merkitys henkilöautojen käyttövoimana jäisi vähäiseksi, on biokaasun merkitys tulevaisuudessa varmasti olennainen raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttövoimana.
  • Teollisten prosessien tarvitsema lämpöenergia voidaan tuottaa biokaasulla hyvin vaivattomasti.”

Envorin sanoin: Itsenäinen valtio on omavarainen, monella tavalla rikas ja innovatiivinen. Hyvää itsenäisyyspäivää!