Sisältöön »
Envor Group Oy
 

Biokaasuntuotantoa kahdessa laitoksessa

Nevel Oy:n tällä hetkellä omistamat Forssan biokaasulaitos ja Poriin alkusyksystä 2021 avattu (molemmat Envorin syksyyn 2023 asti operoimia) biokaasulaitos edustavat molemmat alan johtavaa osaamista. Seuraavaa laitosta Nevel suunnittelee Kotkan Mussaloon, mikä pohjautuu Envorin vuonna 2022 voittamaan Kymen Veden ja Kouvolan Veden järjestämään julkiseen tarjouskilpailuun.

 

Forssan biokaasulaitos

Envorin ensimmäinen biokaasulaitos avattiin vuonna 2009 Forssan Kiimassuolle. Forssan biokaasulaitos oli valmistuessaan Suomen suurin erilliskerätyn biojätteen käsittelijä. Laitoksella toimii kolme bioreaktoria, joten laitoksen käsittelykapasiteetti on 84 000 tonnia vuodessa ja biokaasuntuotto noin 6 miljoonaan m³, jonka energiasisältö 39 000 MWh vastaa noin 1 500 omakotitalon energiankulutusta.

Laitoksessa käsitellään erityyppisiä biojätepohjaisia materiaaleja. Se on varustettu jätteiden hygienisoinnilla ja homogenisoinnilla, mikä mahdollistaa EU:n sivutuoteasetuksen mukaisen käsittelyn 3. luokan eläinperäisille jätteille sekä kaupan pakatulle biojätteelle

Biokaasulaitoksesta saatavaa biokaasua hyödynnetään kokonaisuudessaan yrityksen lämmityksessä ja sähköntuotannossa. Lisäksi kaasua johdetaan putkea pitkin Saint Gobain Oy Forssan (Isover) tehtaalle, jossa biokaasulla korvataan suoraan fossiilista butaania, jolloin hyötysuhde on täydet 100%.

Biokaasulla tuotettua sähköä syötetään oman käytön lisäksi valtakunnan verkkoon, sekä jalostetaan myös autojen polttoaineeksi. Biokaasulaitoksen lopputuotteista jalostetaan lannoitteita maatalouskäyttöön sekä multatuotteita viherrakentamiseen.

Porin biokaasulaitos

Envor Pori Oy:n biokaasulaitos otettiin käyttöön syksyllä 2021. Biokaasun kaupallinen tuotanto käynnistyi joulukuussa. Laitos tuottaa uusiutuvaa, puhdasta biokaasua Porin Veden puhdistamovedenlietteestä. Laitoksen tuotantomäärä on noin  12.000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin. 1,2 miljoonaa litraa dieseliä. CO2-päästövähenemä Porin Veden puhdistamolietteestä tuotetusta biopolttoaineesta on noin 3.000.000 kg. Porin biokaasulaitoksen yhteyteen on myös suunnitteilla laajennus biojätteen käsittelyyn, joka tuplaisi reilusti laitoksen biokaasun tuotannon.

Porissa tuotettu biokaasu jalostetaan pääosin liikennekäyttöön ja mahdollinen ylijäämä paineistetaan siirtokontteihin, joilla sitä siirretään 2300-3000 kg:n erissä erillisille satelliittiasemille tai teollisuuden käyttöön. Biokaasulaitoksella syntyvästä mädätejäännöksestä jalostetaan lisäksi laadukkaita lannoitetuotteita maatalouden ja teollisuuden käyttöön. Valtatie 8:n varressa on tankkausasema, joka palvelee raskaan liikenteen ajoneuvoja, busseja, jakeluajoneuvoja ja henkilöautoja.
 

 
 
 

OTA YHTEYTTÄ! 

 

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

(03) 41 241
toimisto@envor.fi

nosto-tilaa-tai-pyyda-tarjous.jpg

Yritysmyynti

Yritysmyynti

(03) 41 241 
myynti@envor.fi

 

VOISIT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ PALVELUISTAMME