Sisältöön »
Envor Group Oy
 

Biokaasuntuotantoa kolmessa laitoksessa

Envor on suurin yksityinen biokaasualan toimija Suomessa. Tavoitteemme on tehdä biokaasuntuotantoa kolmessa laitoksessa. Forssan biokaasulaitoksemme ja Poriin alkusyksystä 2021 avattu biokaasulaitos edustavat molemmat alan johtavaa osaamista. Suunnittelemme parhaillaan myös täysin uudenlaisen biokaasulaitoksen avaamista Paimioon.   

 

Forssan biokaasulaitos

Envorin ensimmäinen biokaasulaitos avattiin vuonna 2009 Forssan Kiimassuolle. Forssan biokaasulaitos oli valmistuessaan Suomen suurin erilliskerätyn biojätteen käsittelijä. Laitoksella toimii kolme bioreaktoria, joten laitoksen käsittelykapasiteetti on 84 000 tonnia vuodessa ja biokaasuntuotto noin 6 miljoonaan m³, jonka energiasisältö 39 000 MWh vastaa noin 1 500 omakotitalon energiankulutusta.

Laitoksessa käsitellään erityyppisiä biojätepohjaisia materiaaleja. Se on varustettu jätteiden hygienisoinnilla ja homogenisoinnilla, mikä mahdollistaa EU:n sivutuoteasetuksen mukaisen käsittelyn 3. luokan eläinperäisille jätteille sekä kaupan pakatulle biojätteelle

Biokaasulaitoksesta saatavaa biokaasua hyödynnetään kokonaisuudessaan yrityksen lämmityksessä ja sähköntuotannossa. Lisäksi kaasua johdetaan putkea pitkin Saint Gobain Oy Forssan (Isover) tehtaalle, jossa biokaasulla korvataan suoraan fossiilista butaania, jolloin hyötysuhde on täydet 100%.

Biokaasulla tuotettua sähköä syötetään oman käytön lisäksi valtakunnan verkkoon, sekä jalostetaan myös autojen polttoaineeksi. Biokaasulaitoksen lopputuotteista jalostetaan lannoitteita maatalouskäyttöön sekä multatuotteita viherrakentamiseen.

Porin biokaasulaitos

Envor Pori Oy:n biokaasulaitos otettiin käyttöön syksyllä 2021. Biokaasun kaupallinen tuotanto käynnistyi joulukuussa. Laitos tuottaa uusiutuvaa, puhdasta biokaasua Porin Veden puhdistamovedenlietteestä. Laitoksen tuotantomäärä on noin  12.000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin. 1,2 miljoonaa litraa dieseliä. CO2-päästövähenemä Porin Veden puhdistamolietteestä tuotetusta biopolttoaineesta on noin 3.000.000 kg. Porin biokaasulaitoksen yhteyteen on myös suunnitteilla laajennus biojätteen käsittelyyn, joka tuplaisi reilusti laitoksen biokaasun tuotannon.

Porissa tuotettu biokaasu jalostetaan pääosin liikennekäyttöön ja mahdollinen ylijäämä paineistetaan siirtokontteihin, joilla sitä siirretään 2300-3000 kg:n erissä erillisille satelliittiasemille tai teollisuuden käyttöön. Biokaasulaitoksella syntyvästä mädätejäännöksestä jalostetaan lisäksi laadukkaita lannoitetuotteita maatalouden ja teollisuuden käyttöön. 

Porin biokaasulaitoksessa tuotettava biokaasu jalostetaan pääosin liikennekäyttöön. Mahdollinen ylijäämä paineistetaan siirtokontteihin, joilla kaasua siirretään 2300-3000 kilon erissä satelliittiasemille tai teollisuuden käyttöön. Avaamme syksyllä Valtatie 8:n varteen tankkausaseman, joka palvelee raskaan liikenteen ajoneuvoja, busseja, jakeluajoneuvoja ja henkilöautoja.

Paimion biokaasulaitos

Envor Group Oy, Paimion kaupunki ja Erpe Oy ovat selvittäneet mahdollisuuksia uuden biokaasulaitoksen rakentamisesta Paimioon Valtatie 1:sen välittömään läheisyyteen. Selvitystyön tuloksena osapuolet päättivät vuonna 2018 perustaa uuden yhtiön viemään laitoksen rakentamista eteenpäin.

BioGPaimio Oy suunnitelmana on rakennuttaa biokaasulaitos, jonka tuottama energia jalostetaan pääosin ajoneuvojen liikennepolttoaineeksi. Hankkeen tavoitteena on korvata fossiilisia polttoaineita erityisesti raskaassa liikenteessä, mikä tukee myös kansallisia päästövähennystavoitteita kohti hiilineutraaliutta.

Biokaasulaitoksessa hyödynnetään Envor Protech Oy:n innovoimaa uutta EPAD-biokaasureaktoria, joka soveltuu erityisesti maatalouden biomassojen tehokkaaseen käsittelyyn. EPAD -prosessin tarvitsema reaktoritilavuus ja siten sen käyttämä tila on yli kaksi kertaa pienempi kuin perinteisen reaktor. Uuden reaktorityypin etuja ovat muun muassa toimintavarmuus, sen tarvitsema pienempi tilavuus, parempi lannoitearvo tuotettavalle luomulannoitteelle sekä pienemmät kuljetus- ja levityskustannukset.

Laitoksen toteutus on nyt edennyt ympäristölupaprosessivaiheeseen, johon yhtiö on valinnut kumppanikseen AFRY Finland Oy:n (ent. Pöyry). AFRY vastaa uuden biokaasulaitoksen ympäristölupahakemuksesta ja siihen liittyvistä ympäristöselvityksistä. Biokaasulaitoksen suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa Envor Group. Laitoksen läheisyyteen on suunnitteilla myös tankkausasema. 
 

 
 
 

OTA YHTEYTTÄ! 

 

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

(03) 41 241
toimisto@envor.fi

nosto-tilaa-tai-pyyda-tarjous.jpg

Yritysmyynti

Yritysmyynti

(03) 41 241 
myynti@envor.fi

 

VOISIT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ PALVELUISTAMME