Sisältöön »
Envor Group Oy
 
 

Lannoitteet - orgaanisesti valmistettuna

Toimivan kiertotalouden malliesimerkkejä on biojätteistä valmistamamme korkealaatuiset kierrätyslannoitteet, jotka ovat luonnonmukainen vaihtoehto teollisille väkilannoitteille. Envorin lannoitteet valmistetaan biokaasutuotannon sivutuotteena syntyvästä jäännöslietteestä. Lannoitteet orgaanisesti valmistettuna on hyväksi maaperälle ja luonnolle. Valitse sinäkin ympäristölle ystävällinen vaihtoehto pellollesi ja puutarhaasi!

Lannoitteilla on mahdollista lisätä orgaanista ainesta peltomaahan ja parantaa näin pellon viljavuutta pitkävaikutteisesti. Orgaaninen aines on tärkeä satokomponentti, joka vaikuttaa maaperän ravinteiden pidätyskykyyn, happamuudenpuskurointikykyyn, vedenpidätyskykyyn, biologiseen aktiivisuuteen, maan rakenteeseen ja muokattavuuteen.


Peltoravinne 

Biokaasulaitoksen prosessissa syntyneestä mädätysjäännöksestä jalostetaan peltoravinnetta. Biokaasuprosessissa orgaaniset yhdisteet hajoavat helpommin kasvien hyödynnettävissä oleviksi ravinteiksi, jolloin valtaosa ravinteista vapautuu kasvien käyttöön ensimmäisen kasvukauden aikana. Peltoravinteen käytöllä kyetään korvaamaan mineraalilannoitteiden fosfori sekä osa typestä ja kaliumista. Tämä tuo selvää säästöä maatilan lannoitekustannuksiin ja vielä täysin kotimaisilla raaka-aineilla. 

Lannoitevalmiste muistuttaa ulkonäöltään kompostimultaa ja sen kuiva-aineesta yli puolet on orgaanista ainesta, jolla on maan rakennetta ja ravinteidenpidätyskykyä parantava vaikutus. Peltoravinne on täysin hygieeninen tuote. Nimensä mukaisesti peltoravinne on tarkoitettu käytettäväksi peltojen lannoitteena ja maanparannus-aineena vilja-, öljy-, herne ja energiakasveille. 

>> Katso tästä peltoravinne tuoteseloste

Luomuviljelyyn soveltuva kasvuravinne 

Biokaasulaitoksen prosessissa syntyvää hygienisoitua, linkoamatonta mädätettä voi käyttää maanparannusaineena myös ihan sellaisenaan. Se vastaa koostumukseltaan lietelantaa, mutta sisältää lietelantaa enemmän orgaanista ainesta ja sen sisältämät ravinteet pääsevät paremmin kasvien käyttöön. Mädäte on lähes hajutonta, joten se soveltuu siltäkin osin normaalia lietelantaa paremmin lannoitekäyttöön. Tuotteen levitysmäärä määräytyy viljeltävän kasvin ja maan viljavuuden mukaan.

Toimitamme mädätettä sopimuksen mukaan suoraan asiakkaan lietealtaaseen.

>> Katso tästä kasvuravinne tuoteseloste 

Typpinestettä eli ammoniumsulfaattia lannoitukseen

Toimitamme maatalouteen typpinestettä käytettäväksi muun muassa lannoituksessa kylvön yhteydessä, glyfosaattiruiskutuksen tehostajana, kasvuston orasvaiheessa, kasvinsuojeluruiskutuksen yhteydessä sekä vehnän valkuaisarvon kasvattamiseen.

Ammoniumsulfaatti soveltuu erityisen hyvin öljykasveille lehtilannoiteeksi ja vehnälle valkuaisarvon nostattamiseen sekä erikoiskasvitiloille. Voimme räätälöidä ammoniumsulfaattiliuoksen tilakohtaisest lisäämällä liuokseen esimerkiksi magnesiumia, fosforia ja kaliumia.

Tuotettu ammoniumsulfaatti on kirkas ja sakkaamaton liuos, jonka voimakkuus voidaan räätälöidä 20-40 prosentin välille. Tuottamamme ammoniumsulfaattiliuos on pH arvoltaan neutraali ja sitä käytetään sekä maataloudessa että teollisuuden raaka-aineena.

Ammoniumsulfaatti sisältää kasveille tärkeää ammoniumtyppeä ja rikkiä suhteessa 21N-24S. 

Ammoniumsulfaatti toimitetaan 1 mkonteissa tai irtona. Säilytystä varten meiltä voi myös tiedustella käteviä 26 m3 fleksitankkeja.

>> Katso tästä ammoniumsulfaatin tuoteseloste

 
 
 

OTA YHTEYTTÄ! 

 

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

(03) 41 241
toimisto@envor.fi

nosto-tilaa-tai-pyyda-tarjous.jpg

 

VOISIT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ PALVELUISTAMME