Sisältöön »
Envor Group Oy
 
 

Lannoitteet - orgaanisesti valmistettuna

Toimivan kiertotalouden malliesimerkkejä ovat biojätteistä ja lietteistä valmistamamme korkealaatuiset kierrätyslannoitteet, jotka ovat luonnonmukainen vaihtoehto teollisille väkilannoitteille. Envorin lannoitteet valmistetaan biokaasutuotannon sivutuotteena syntyvästä jäännöslietteestä. Lannoitteet orgaanisesti valmistettuna on hyväksi maaperälle ja luonnolle. Valitse sinäkin ympäristölle ystävällinen vaihtoehto pellollesi ja puutarhaasi!

Lannoitteilla on mahdollista lisätä orgaanista ainesta peltomaahan ja parantaa näin pellon viljavuutta pitkävaikutteisesti. Orgaaninen aines on tärkeä satokomponentti, joka vaikuttaa maaperän ravinteiden pidätyskykyyn, happamuudenpuskurointikykyyn, vedenpidätyskykyyn, biologiseen aktiivisuuteen, maan rakenteeseen ja muokattavuuteen.


Peltoravinne ja kasvuravinne 

Biokaasulaitoksen prosessissa syntyneestä mädätysjäännöksestä jalostetaan peltoravinnetta ja kasvuravinnetta. Biokaasuprosessissa orgaaniset yhdisteet hajoavat helpommin kasvien hyödynnettävissä oleviksi ravinteiksi, jolloin valtaosa ravinteista vapautuu kasvien käyttöön ensimmäisen kasvukauden aikana. Peltoravinteen ja kasvuravinteen käytöllä kyetään korvaamaan mineraalilannoitteiden fosfori sekä osa typestä ja kaliumista. Tämä tuo selvää säästöä maatilan lannoitekustannuksiin ja vielä täysin kotimaisilla raaka-aineilla. 

Peltoravinne on valmistettu puhdistamolietteestä ja se muistuttaa ulkonäöltään kompostimultaa. Kasvuravinne taas on linkoamaton lietelannoite jonka raaka-aineena on myös puhdistamoliete. Peltoravinteen ja kasvuravinteen kuiva-aineesta yli puolet on orgaanista ainesta, jolla on maan rakennetta ja ravinteidenpidätyskykyä parantava vaikutus. Peltoravinne ja kasvuravinne ovat täysin hygieenisiä tuotteita. Peltoravinne ja kasvuravinne ovat tarkoitettu käytettäväksi peltojen lannoitteena ja maanparannus-aineena vilja-, öljy-, herne ja energiakasveille. 

>> Katso tästä peltoravinne tuoteseloste

Luomuviljelyyn soveltuva luomuravinne 

Biokaasulaitoksen prosessissa syntyy myös hygienisoitua, linkoamatonta mädätettä, jota voidaan käyttää sellaisenaan luonnonmukaisen tuotannon ohjeiden mukaisesti. Se vastaa koostumukseltaan lietelantaa, mutta sisältää lietelantaa enemmän orgaanista ainesta ja sen sisältämät ravinteet pääsevät paremmin kasvien käyttöön. Mädäte on lähes hajutonta, joten se soveltuu siltäkin osin normaalia lietelantaa paremmin lannoitekäyttöön. Tuotteen levitysmäärä määräytyy viljeltävän kasvin ja maan viljavuuden mukaan.

Toimitamme mädätettä sopimuksen mukaan suoraan asiakkaan lietealtaaseen.

>> Katso tästä kasvuravinne tuoteseloste 

Typpinestettä eli ammoniumsulfaattia lannoitukseen

Toimitamme maatalouteen typpinestettä käytettäväksi muun muassa lannoituksessa kylvön yhteydessä, glyfosaattiruiskutuksen tehostajana, kasvuston orasvaiheessa, kasvinsuojeluruiskutuksen yhteydessä sekä vehnän valkuaisarvon kasvattamiseen.

Ammoniumsulfaatti soveltuu erityisen hyvin öljykasveille lehtilannoiteeksi ja vehnälle valkuaisarvon nostattamiseen sekä erikoiskasvitiloille. Voimme räätälöidä ammoniumsulfaattiliuoksen tilakohtaisest lisäämällä liuokseen esimerkiksi magnesiumia, fosforia ja kaliumia.

Tuotettu ammoniumsulfaatti on kirkas ja sakkaamaton liuos, jonka voimakkuus voidaan räätälöidä 20-40 prosentin välille. Tuottamamme ammoniumsulfaattiliuos on pH arvoltaan neutraali ja sitä käytetään sekä maataloudessa että teollisuuden raaka-aineena.

Ammoniumsulfaatti sisältää kasveille tärkeää ammoniumtyppeä ja rikkiä suhteessa 21N-24S. 

Ammoniumsulfaatti toimitetaan 1 mkonteissa tai irtona. Säilytystä varten meiltä voi myös tiedustella käteviä 26 m3 fleksitankkeja.

>> Katso tästä ammoniumsulfaatin tuoteseloste

 
 
 

OTA YHTEYTTÄ! 

 

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

(03) 41 241
toimisto@envor.fi

nosto-tilaa-tai-pyyda-tarjous.jpg

 

VOISIT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ PALVELUISTAMME