Sisältöön »
Envor Group Oy
 

Aidosti vastuullista liiketoimintaa

Vastuullisuus ei ole meille kustannuserä, vaan yrityksemme kilpailuetu ja merkittävä osa strategiaamme. Uskomme aidosti, että vastuullisuus liiketoiminnassamme tarkoittaa meille tulevaisuudessa parempaa bisnestä. Vastuulliset yritykset, kuten Envor Group toimivat lähtökohtaisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. Envor siis huomioi sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla itse kannattavaan liiketoimintaan. 

Koemme olevamme vastuullisia monella tavalla: tarjoamme sekä lähiyhteisössämme että laajemmin yhteiskunnassa ihmisille työpaikkoja, maksamme osaltamme veroja sekä rakennamme parempaa Suomea kehittämällä ratkaisuja tarpeisiin ja ongelmiin. Edellytyksenä edellä mainittujen asioiden ylläpitämiselle on yrityksen menestyminen kilpailussa.

Olemme vaikutusmahdollisuudestamme ylpeä pk-yritys, joka pystyy omalla toiminnallaan ja osaamisellaan edesauttamaan sidosryhmien, varsinkin asiakkaidemme vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan. Tämä korostuu aikana, jolloin miltei jokaisen yrityksen pitää pystyä todistamaan vastuullisuutensa menestyäkseen kovassa kilpailussa.

Koko olemassaolomme perusta onkin käytännössä vastuullisuus. Jo vuodesta 1964 asti olemme tehneet töitä toimialalla, joka pyrkii pienentämään ympäristöön kohdistuvaa rasitusta muun muassa materiaalien kierrätyksellä. Hiilineutraaliudesta puhutaan nykyään paljon ja esimerkiksi biokaasua tuottamalla pystymme vähentämään ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä jopa alle kymmenesosaan siitä mitä normaalit polttomoottorit tuottavat. 

Vastuullisuutemme näkymättömänä sateenvarjona toimii lainsäädäntö ja muu normisto. Niistä löytyy runsaasti sääntelyä liittyen esimerkiksi työntekijöidemme asemaan ja oikeuksiin, sekä tietysti ympäristöön. Näitä molempia säädellään vahvasti sekä Suomen että EU:n tasolla.