Sisältöön »
Envor Group Oy
 

Laatu tarkoittaa jatkuvaa parantamista ja reagointia 

Envor Group Oy:ssä olemme erittäin sitoutuneita laatuun. Liiketoimintamme on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä- sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaateilla. Sertifioinnit kattavat koko organisaation tuottamat toiminnot; jätemateriaalien kierrätyksen, käsittelytoiminnot ja uusioraaka-ainetuotannon, biojätteen käsittelyn kompostoimalla sekä biokaasulaitoksessa, bioenergian tuotannon, logistiikkapalvelut, teollisuus- ja kiinteistöpalvelut sekä pesula- ja korjaamotoiminnan. 

Koska korkean laadun takaaminen ja siihen panostaminen on myös tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää, valvomme ja kehitämme jatkuvasti omaa työtehokkuuttamme sekä palvelujamme. Näin varmistamme asiakkaidemme korkeimmatkin vaatimukset ja tarpeet. Arvioimme jatkuvasti toimintojamme yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä reagoimme nopeasti epäkohtiin, varmistaen näin yhteistyön toimivuuden.

Toimintapolitiikka

Huomioimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan tarpeet ja odotukset, sekä toimimme avoimesti, luotettavasti ja pidämme antamamme lupaukset. Toimintamme ensisijaisena tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta oman sekä asiakkaidemme toiminnan johdosta. Toimintaprosessimme ovat tehokkaita ja teemme tulosta.

Tuotantomme on sovitettu ympäristöön yhteiskunnan vaatimusten ja sidosryhmiemme odotusten mukaisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Huomioimme toiminnassamme henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme aiheuttamamme turvallisuusriskit. Johdon vastuulla on luoda henkilöstölle tarvittavat toimintaedellytykset toimintapolitiikan toteuttamiseksi. Henkilöstön vastuulla on toimintapolitiikan toteuttaminen näiden ohjeiden ja edellytysten mukaisesti.