Sisältöön »
Envor Group Oy
 


Envor Group Oy:n ilmoituskanava

Ilmoittajansuojelu

Envor Group Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

On tärkeää, että työntekijämme, kumppanimme ja muut sidosryhmämme tuovat tietoomme huolensa ja epäilynsä lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. Voit ilmoittaa epäilystäsi tämän ilmoituskanavan kautta. Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, jotka on säädetty rangaistaviksi tai joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus. Sisällytä ilmoitukseen vain olennaisia tietoja. Ilmoitukseen ei tulisi tarpeettomasti sisällyttää henkilöitä koskevia arkaluonteisia tietoja, elleivät ne ole välttämättömiä rikkomuksen kuvailemisen kannalta. Kaikki ilmoitukset on lähetettävä vilpittömässä mielessä, perättömiä tai selvästi perusteettomia ilmoituksia ei saa tehdä.

Ilmoituskanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja. Se pitää huolen siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit.

Jätät ilmoituksen turvallisesti noudattamalla lomakkeen ohjeita. Kuvaile ilmoitettava tapahtuma mahdollisimman tarkasti, tarvittaessa voit lisätä ilmoitukseen liitteitä. Jättäessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen yksilöivän asiointitunnuksen, jonka avulla voit jatkaa viestittelyä ilmoituksen käsittelijän kanssa ilmoituskanavassa nimettömänä. Ota siis saamasi asiointitunnus talteen jatkokäyttöä varten. Ilmoitusten saajina ja käsittelijänä on Envor Group Oy:n laatuosasto. Selvitystyöstä ja siihen liittyvästä ilmoituksesta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti selvitystyön suorittamiseksi tarvitsevat. Kaikki vastaanotetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Jätä ilmoitus