Sisältöön »
Envor Group Oy
 


Vastuullisuusohjelma 2023-2029

 

Vastuullisuus on tärkeä arvo kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on luoda positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan ja edistää kestävää kehitystä. Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen, tuo esille ja auttaa kehittämän vastuullisuustoimiamme. Vastuullisuusohjelman tavoitteet pohjautuvat Envor Group Oy:n vastuullisuusstrategiaan, Tapa toimia -ohjeistukseen, ympäristölupaukseemme, sidosryhmäanalyyseihin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuusohjelmaan on tunnistettu yhdeksän toiminnallemme olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita voimme omassa toiminnassamme eniten edistää. Vastuullisuusraportissa on jokaisen tavoitteen kohdalle merkitty, mitä YK:n tavoitetta se edistää. Alla olevassa listassa ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita edistämme omassa toiminnassamme ja lyhyt kuvaus miten edistämme kyseistä tavoitetta. Klikkaamalla alla olevia tavoitteita pääsee Suomen YK-liiton sivuille lukemaan lisätietoa YK:n tavoitteesta.

Vastuullisuustyömme pohjautuu jatkuvaan parantamiseen. Se tarkoittaa, että vastuullisuusohjelman tavoitteet ja niiden edistyminen käydään läpi säännöllisesti. Tämä mahdollistaa tavoitteiden ja mittareiden päivittämisen tarvittaessa. Vastuullisuusohjelma kattaa vuosina 2023 ja 2024 ainoastaan Envor Group Oy:n jätehuollon liiketoiminnan ja sen tukipalvelut. Vuonna 2025 ohjelma laajennetaan kattamaan kaikkien Envor-yhtiöiden toiminnan. 

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiin [PDF]

 


 

Vastuullisuus Envorilla

 

Vastuullisuus huomidaan Envorilla kaikessa toiminnassa. Olemme sitoutuneet vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen sekä omassa toiminnassamme että toimitusketjuissamme. Vastuulliseen toimintaan ohjaa muun muassa vastuullisuusstrategia ja Tapa toimia -ohjeistus, joka koskee jokaista Envorilaista. Lisäksi Envor on sitoutunut noudattamaan Kierrätysteollisuus ry:n Eettisiä sääntöjä.

Envorin toiminta on sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisesti.

Envorin toiminta on läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista. Tätä todentaa Luotettava Kumppani® -palvelu, johon Envor kuuluu. Edellytämme vastuullista ja läpinäkyvää toimintaa myös yhteiskumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme.

Envor mahdollistaa työntekijöille verenluovutuksen työajalla. Tällä haluamme lisätä positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan, auttaa apua tarvitsevia potilaita ja tukea työntekijöidemme mahdollisuutta vapaaehtoistyön tekemiseen.

 


 

Envor-yhtiöiden esittely

 

Envor-yhtiöt tarjoavat laaja-alaisesti jäte- ja kiinteistöhuollon palveluita yritys- ja kotitalousasiakkaille. Yhtiöiden yhteistyö mahdollistaa asiakkaalle kaikki palvelut samasta paikasta. Yhtiöt ja niiden päätoimialat ovat esiteltynä alla.

 


 

Vastuullisuusohjelman aikajana

 

Vastuullisuusohjelman tavoitteiden tavoitevuosi on 2029. Alla on listattuna ympäristövastuullisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja hallinnollisen ja taloudellisen vastuullisuuden päätavoitteet, joita muut tavoitteet tukevat. Nämä päätavoitteet ovat:

Toiminta on hiilineutraalia ja vastaanotetun jätteen hyödynnysaste on vähintään 98 %, josta kierrätysaste on vähintään 75 %.

Envor on turvallinen ja viihtyisä työpaikka, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan jatkuvasti.

Envor on hallitusti kasvava ja luotettava organisaatio.

 


 

Tapa toimia -ohjeistus

Vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat Envorin toiminnan perusedellytys. Toimimme ohjeiden, toimintaperiaatteiden ja arvojemme mukaan sekä noudatamme meitä koskevia lakeja ja määräyksiä.

Tapa toimia -ohjeisto koskee jokaista Envorilaista ja edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyökumppaneiltamme.

 


 

Ympäristölupauksemme on, että tähtäämme kaikessa toiminnassamme ja asiantuntevilla palveluillamme jätteiden määrän vähentämiseen ja materiaalien aitoon kierrättämiseen.

Ympäristövastuullisuuden tavoitteet vuoteen 2029 mennessä

 

Sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteet vuoteen 2029 mennessä

 

Hallinnollisen ja taloudellisen vastuullisuuden tavoitteet vuoteen 2029 mennessä