Sisältöön »
Envor Group Oy
 


Sähköinen siirtoasiakirja 

Envor Group on ottanut käyttöön sähköisen siirtoasiakirjan, jonka toteuttamisesta vastaa Vingo. Sähköinen siirtoasiakirja pitää jätteen kuljettamisen aikaiset tiedot ajan tasalla kaikille osapuolille ja helpottaa arkistointia.

Jätelain (714/2021) mukaan jätteiden siirtoasiakirja tulee tehdä ensisijaisesti sähköisenä 1.1.2022 alkaen. Jätteen haltijan tai kotitaloudesta jätettä noudettaessa jätteen kuljettajan on huolehdittava siirtoasiakirjan laatimisesta asianmukaisesti. Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) täsmentää, että siirtoasiakirjat tulee toimittaa sähköisenä viranomaisen rekisteriin 1.9.2022 alkaen. Siirtoasiakirjaa edellyttävät jätejakeet ovat: rakennus- ja purkujäte, vaarallinen jäte, pilaantunut maa-aines, POP-jäte, sako- ja umpisäiliöliete, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete.

 Lisää tietoa aiheesta: https://ym.fi/jatteet/jatelaki

Jätteen tuottaja:

Siirtoasiakirja tehdään, kun tilaus luodaan järjestelmäämme. Ilmoitus luodusta siirtoasiakirjasta lähtee asiakkaalle toimistomme sähköpostista. Allekirjoittamalla siirtoasiakirjan, tilaus hyväksytään.

Kun tilaus on hoidettu loppuun, eli toimitettu vastaanottopaikkaan, asiakas saa valmiin siirtoasiakirjan kaikkine tietoineen. Siirtoasiakirjalinkit löytyvät myös asiakaskohtaisesti raportointipalvelustamme. Tunnukset raportointipalveluumme saa toimistolta pyydettäessä.

Jätelain mukaiset siirtoasiakirjat toimitamme SIIRTO-rekisteriin, ellei erikseen sovita toisin. Teemme siirtoasiakirjan myös muista kuljettamistamme jätteistä. Säilytämme siirtoasiakirjoja järjestelmässämme kolme (3) vuotta allekirjoituksesta.

Ilmoitus allekirjoitettavasta siirtoasiakirjasta tulee toimistomme sähköpostista.

Sähköisen siirtoasiakirjan allekirjoitusikkuna.

Katso tästä miltä valmis sähköinen siirtoasiakirja näyttää.

 

Jätteen vastaanottaja:

Teemme siirtoasiakirjan kaikista kuljettamistamme jätteistä ja toimitamme pakolliset siirtoasiakirjat SIIRTO-rekisteriin. Säilytämme siirtoasiakirjoja järjestelmässämme kolme (3) vuotta allekirjoituksesta.

Vastaanottopaikalla sähköisen siirtoasiakirjan allekirjoitus ja kuorman tarkastus hoituu tällä hetkellä kuljettajan päätteellä tai punnitustositteen avulla. Sähköinen allekirjoituslinkki siirtoasiakirjaan on tulossa.

Vastaanottopaikalle lähtee sähköpostitse linkki valmiiseen siirtoasiakirjaan.