Sisältöön »
Envor Group Oy
 

FAQ, eli usein kysytyt kysymykset

1. Mihin kotitalouksien jätehuolto perustuu? 

Jätelain 37 §:n mukaan kaikissa asuinkiinteistöissä on oltava kiinteistöjätekuljetus. Kiinteistöjen sekajätteen kuljetus on tällä hetkellä järjestetty Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella siten, että kiinteistön omistaja tekee sopimuksen suoraan jätteenkuljettajan kanssa. Jokainen pysyvään tai vapaa-ajan käyttöön käytettävä asuinkiinteistö on jätekuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma tai naapureiden kanssa yhteinen sekajätesäiliö, johon kiinteistön jätteet voidaan sijoittaa (jätelaki 40 § ja jätehuoltomääräys 12 §)

2. Mitä jätehuolto maksaa ja mistä se muodostuu? 

Jätehuoltomaksut koostuvat kahdesta osasta: jätehinnan mukaisesta perusmaksusta ja jätesäiliön tyhjennysmaksusta. Jätekuljettajan veloittaman jätesäiliön tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan harkinnan mukaan. Yrittäjä laskuttaa kiinteistön yrittäjän ja kiinteistönomistajan välisen sopimuksen mukaisesti.

3. Miksi biokaasu?

Joulukuussa 2020 astui voimaan hankintatukilaki, jonka ansiosta yritykset voivat saada taloudellista tukea kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan. Valtio on päättänyt tukea kaasuajoneuvojen käytön lisäämistä, sillä maakaasun ja biokaasun käyttö auttaa vähentämään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä raskaassa liikenteessä logistiikkakustannuksia nostamatta. Toisin sanoen kaasu auttaa logistiikkaa tekemään merkittäviä päästövähennyksiä, ja viimeistään hankintatuella kaasu on kustannusneutraali polttoaine logistiikkapalveluita tilaaville yrityksille.

4. Haluaisitko kertoa asiakkaillesi enemmän päästötavoitteistasi ja ympäristöystävällisyydestäsi? Etsitkö uusia, kustannustehokkaita tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä toiminnassasi?

Yrityksillä on kova paine tarjota kestäviä palveluita ja tehdä osansa ilmaston puolesta. Äskettäin voimaan tullut hankintatukilaki kannustaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen juuri siirtymällä kaasuajoneuvoihin. Kokosimme tähän artikkeliin vastauksia kaasuyhtiöille, jotka harkitsevat tilaajille siirtymistä ympäristöystävällisiin logistiikkapalveluihin.

5. Miten biokaasu auttaa säästämään logistiikkakustannuksissa?

On totuttu ajattelemaan, että ympäristöystävällisyys maksaa enemmän. Vähäpäästöisiä ajoneuvoja pidetään edelleen kalliina. Erityisesti kuljetusalalla, jossa raskaan kaluston hankintahinnat ovat korkeat, hintaero perinteiseen on suurempi.

6. Mitä on biojäte?

Suurin yksittäinen kotitalousjäte on biojäte. Se muodostaa noin kolmanneksen kotitalousjätteestä. Biojäte on hajoava ja orgaaninen materiaali. Sille on ominaista kosteus ja orgaanisuus, jotka mahdollistavat mikrobitoiminnan, mikä johtaa biojätteen hajoamiseen.

7. Mitä biojätteelle tapahtuu?

Biojäte kerätään ja toimitetaan puhdistamoon. Käsitellyistä biohajoavista tuotteista korkealaatuisia ravinne- ja maaperätuotteita maatalouteen, kotitalouksiin ja maisemointiin. Lajiteltu biojäte voidaan hyödyntää biokaasuna.

8. Kenen tulee olla mukana jätehuollossa?

Jätehuolto on ns. julkinen palvelu, eli kaikkien käytettävissä olevien kiinteistöjen tulee liittyä ja tehdä sopimus yrittäjän kanssa jätteiden käsittelystä omalla kiinteistöllään ilman erillistä päätöstä. Kuljettajien veloittaman jätesäiliön tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan harkinnan mukaan ja voi vaihdella.

9. Mitä jätehuolto maksaa?

Oman roskakorin tyhjennysmaksun lisäksi asukkaalle maksetaan perusjätehuoltomaksu (31,00 euroa ja 20,00 euroa vuonna 2020), jonka laskuttaa kunnan jäteyhtiö (LHJ Oy) kaikista kiinteistöistä. . Perusmaksu kattaa kaikki asukkaille tarjottavat palvelut (kierrätyspisteet, neuvontapalvelut, jäteasemat, lain edellyttämät rekisterit, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksista, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnan. Asuntojen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat tyhjennysmaksua lukuun ottamatta julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta.

10. Mitä hyötyä jätteiden lajittelusta on?

Suurin hyöty on luonnonkuormituksen ja luonnonvarojen käytön väheneminen.

11. Kuinka siirtyä vähäpäästöisiin logistiikkapalveluihin?

Kaasun käyttöön vaihtamisesta on tullut entistä helpompaa ja suositumpaa. Entä jos yrityksesi harkitsee logistiikan päästöjen vähentämistä?

Keskustele yrityksesi logistiikkayksikön kanssa, koska he ovat linkki yrityksen ja kuljetusratkaisujen välillä. Muista, että hankintatuki on nyt otsikoissa kuljetusalalla ja siihen luottaen voit myös alkaa miettimään logistiikkaratkaisujen modernisointia!

Ratkaiseva hetki kaasuun siirtymisessä on keskustelu palveluntarjoajien kanssa. Kun sanot haluavasi olla ympäristöystävällinen, voit miettiä vaihtoehtoja ja tarvittaessa myös vaihtaa dieselistä kaasuun. Kaasu ei vaadi kompromisseja sinulta tai kuljetusyrityksiltä, joten on todennäköistä, että kuljetusyritykset keskustelevat innokkaasti eri vaihtoehdoista.