Sisältöön »
 

Envor Group Oy ja sen sidosyhtiöt
tietosuojaseloste 23.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Envor Group Oy


Loimi Kierto Oy

Envor Processing Oy

Envor Pori Oy

Envor Biogas Oy

Envor Recycling Oy

Puhelin 03 41 241, toimisto@envor.fi

0862373-9


1051840-1

0369511-9

2791113-8

2896753-9

0552455-9

Voimalankatu 56, 30420 Forssa


Voimalankatu 56, 30420 Forssa

Voimalankatu 56, 30420 Forssa

Voimalankatu 56, 30420 Forssa

Voimalankatu 56, 30420 Forssa

Häiviäntie 26, 30100 Forssa

PERUSTA

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Ville Rintala, ville.rintala@envor.fi

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterissä ylläpidetään sekä olemassa olevien asiakkaiden että potentiaalisten asiakkaiden tietoja sopimussuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, kehittämiseen ja markkinointiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, asema
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten, sopimustiedot, tilatut palvelut ja tuotteet, laskutus- ja maksutiedot, asiakaskyselytiedot, markkinointitiedot, asiakaspalautteet
  • Sähköiseen asiointiin liittyvät tiedot, kuten yhteydenottotiedot, IP-osoitteet
  • Laitos- ja piha-alueilla ja toimistossa olevien valvontakameroiden tallenteet
  • Mahdolliset muut annetut lisätiedot ja asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, sopimuksista, yhteydenottokontakteista, julkisista tietolähteistä ja kaupallisista rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Palvelun tuottamiseksi tietoja voidaan luovuttaa ja jakaa kolmansille osapuolille kuten omille sidosyhtiöille, yhteistyöyrityksille, asiakashallintajärjestelmän toimittajalle ja perintätoimistolle. Lisäksi luovutamme tietoja jätteen kuljetuksista jätelain 143 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Sisäisten toimintajärjestelyjen yhteydessä voidaan henkilötietoja luovuttaa organisaation sisällä. Kolmansille osapuolille luovutettuja henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja tietosuojalainsäädäntö huomioiden.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekistereihin on pääsy ainoastaan asianosaisilla henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Manuaaliset rekisterit säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisten rekistereiden tiedot ovat tietojärjestelmissä, joissa on käytössä erilaisia keinoja tietoturvallisuuden säilyttämiseksi (esim. salasanat, palomuuri yms).

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rakisteriin tallennetut tietonsa ja korjata virheelliset tiedot. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, tulee pyyntö toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden ennen tietojen toimittamista. Rekisterinpitäjä voi täydentää, korjata tai poistaa virheelliset henkilötiedot.

TIETOJEN POISTAMINEN

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristä. Kaikki henkilötiedot poistetaan huomioiden esim. kirjanpitolain ja jätelain velvoitteiden lakkaaminen yhteistyön päättymisestä lukien. Kameravalvonnan tallenteet poistetaan 6 kuukauden kuluttua.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö markkinointiin ja asiakastyytyväisyyskyselyyn liittyen.